SLJ – 8. teden

Petek, 15. 5. 2020

Pri zadnji uri slovenščine na daljavo boste odprli Lilibi;. Nato kliknete MESTNI TRG,
sledi SLOVENŠČINA in RAZUMEM PREBRANO. Ker se pri SPO pogovarjamo o
vremenu, boste rešili 1. nalogo NEURJE S TOČO.

 

Četrtek, 14. 5. 2020

Ta teden ste spoznali že ljudsko pravljico in izštevanko o kralju Matjažu. Danes pa boste nadaljevali z ljudskimi pregovori in rečenicami.

Pregovori

 

Torek, 12. 5. 2020

Spoznali ste že besede s širšim pomenom (nadpomenke), z ožjim pomenom (podpomenke), besede z nasprotnim pomenom (protipomenke) in besede z enakim pomenom (sopomenke). Danes boste to znanje še utrdili.

Utrjevanje

 

Ponedeljek, 11. 5. 2020

Teden boste začeli z ljudsko pravljico o kralju Matjažu. To je bil ogrski (madžarski) kralj po imenu Matija Korvin.Kralj Matjaž je vladal na Koroškem pred več kot 500 leti.

Kralj Matjaž